Acreditare Print
Programul de studii universitare de masterat MANAGEMENTUL SISTEMELOR CALITĂŢII, forma de învăţământ CU FRECVENȚĂ REDUSĂ, este acreditat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior în baza adresei ARACIS nr.7992-28.07.2011
 
 
acreditare ifr
 
Joomla templates provided by Web Hosting Art