Planul de învăţământ Print

 

 

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU PROGRAMUL DE STUDIU DE MASTERAT
MSC – FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT IFR

                                                                                                                                      

UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” din TÂRGU-MUREŞ

FACULTATEA: de INGINERIE
Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT
Specializarea: Masterat MANAGEMENTUL SISTEMELOR CALITĂŢII
Durata programului de studiu: 2 ani
Forma de învăţământ: IFR
Anul universitar: 2014/2015

 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

 

Anul de studiu: 1 – masterat MSC - IFR

 

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Condiţionări

(cod)

Semestrul: 1

Semestrul: 2

Nr. ore/sem.

FV

Cr.

Nr. ore/sem.

FV

Cr.

ST

SF

L

P

ST

SF

L

P

 

1

Managementul calităţii

MANG118

-

6

8

-

-

E

7

-

-

-

-

-

-

2

Bazele evaluării întreprinderilor

MANG010

-

6

8

-

14

E

6

-

-

-

-

-

-

3

Managementul sistemelor calităţii

MANG026

-

6

8

-

14

E

6

-

-

-

-

-

-

4

Merceologie aplicată

MARK010

-

 

-

14

-

E

6

-

-

-

-

-

-

5

Managementul responsabilității sociale

MANG340

-

6

8

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

6

Auditul calităţii

MANG009

MANG026

-

-

-

-

-

-

6

8

-

14

E

6

7

Metode de analiză şi evaluare a calităţii

MANG135

MANG118

-

-

-

-

-

-

6

8

-

-

E

 

7

8

Proprietate industrială

TCOM056

-

-

-

-

-

-

-

6

8

-

-

E

5

9

Mijloace şi metode moderne de control al calităţii în sistemele de fabricaţie

MANG034

-

-

-

-

-

-

-

 

-

14

14

E

7

10

Management strategic

MANG091

-

-

-

-

-

-

-

6

8

-

-

E

5

Total ore pe semestru, total probe pe semestru şi total credite pe semestru

32

24

14

28

5

30

26

30

14

28

5

30

 

98

98


Anul de studiu: 2 – masterat MSC - IFR

 

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Condiţionări

(cod)

Semestrul: 3

Semestrul: 4

Nr. ore/sem.

FV

Cr.

Nr. ore/sem.

FV

Cr.

ST

SF

L

P

ST

SF

L

P

 

1

Controlul statistic al calităţii

MANG066

MANG118

6

8

-

14

E

8

-

-

-

-

-

-

2

Certificarea conformităţii

MANG139

MANG026

6

8

-

14

E

7

-

-

-

-

-

-

3

Managementul proiectelor tehnice

MANG050

MANG091

6

8

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

4

Materiale avansate pentru calitatea produselor

MANG024

MANG026

 

6

8

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

5

Managementul sistemelor informatice

MANG140

 

 

-

14

-

E

5

-

-

-

-

-

-

6

Cercetare, ştiinţifică pentru disertaţie

MANG201

 

-

-

-

-

-

-

56

56

-

-

C

18

7

Practică de specialitate

MANG275

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

C

8

8

Elaborarea disertaţiei

MANG276

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

C

4

Total ore pe semestru, total probe pe semestru şi total credite pe semestru

36

20

14

28

5

30

56

56

 

84

1

30

 

98

196

Legenda: ST – seminar în sistem tutorial, SF – seminar faţă în faţă, L- activităţi de laborator, P-proiect, lucrări practice,

FV-forma de verificare, Cr.-numar credite

 

 

 

 

 
Joomla templates provided by Web Hosting Art