Planul de învăţământ Print

 

 

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU PROGRAMUL DE STUDIU DE MASTERAT
MSC – FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT IFR

                                                                                                                                      

UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” din TÂRGU-MUREŞ

FACULTATEA: de INGINERIE
Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT
Specializarea: Masterat MANAGEMENTUL SISTEMELOR CALITĂŢII
Durata programului de studiu: 2 ani
Forma de învăţământ: IFR

 

 

 

 

 

Anul de studiu: 1 – masterat MSC - IFR

 Anul universitar: 2017/2018

 

 

Nr.

crt.

 

 

 

 

Discipline obligatorii

 

Cod

 

disc.

Tip activitate

Tip

 

 

 

disc

Semestrul 1

Semestrul 2 

Ore /

Săptămână

Ore/

Sem

Alte

mențiuni

Ore /

Săptămână

Ore/

Sem

Alte

mențiuni

ST

SF

L

P

I

FV

Nr.

credit

ST

SF

L

P

I

FV

Nr.

credit

1

Ingineria și managementul calităţii

 

AI

A

6

8

 

14

40

E

5

 

 

 

 

 

 

 

2

Materiale avansate

 

AI

A

 

 

28

 

25

E

4

 

 

 

 

 

 

 

3

Managementul sistemelor calităţii

 

AI

A

6

8

 

14

25

E

4

 

 

 

 

 

 

 

4

Ambalarea, marcarea și codi-ficarea internațională a mărfurilor

 

AI

S

6

8

 

 

33

E

4

 

 

 

 

 

 

 

5

Practică profesională 1

 

AP

S

10 ore/sapt.

48

C

9

 

 

 

 

 

 

 

6

Auditul calităţii

 

AI

A

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

14

25

E

4

7

Metode de analiză şi evaluare în ingineria calităţii

 

AI

S

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

14

25

E

4

8

Proprietate industrială

 

AI

S

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

14

33

C

4

9

Mijloace şi metode moderne de control al calităţii în sistemele de fabricaţie

 

AI

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

14

25

E

4

10

Management strategic

 

AI

A

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

 

33

E

4

11

Practică profesională 2

 

AP

S

 

 

 

 

 

 

 

10 ore/sapt.

63

C

10

 

 

Total ore obligatorii

pe semestru

     

18

24

28

28

171

 

26

24

32

14

56

204

 

30

 

 

 

 

 

98

 

 

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

 

 

 

 

Discipline opționale

 

Cod

 

disc.

Tip activitate

Tip

 

 

 

disc

Semestrul 1

Semestrul 2

 

Ore /

Săptămână

Ore/

Sem

Alte

mențiuni

Ore /

Săptămână

Ore/

Sem

Alte

mențiuni

ST

SF

L

P

I

FV

Nr. credit

ST

SF

L

P

I

FV

Nr. credit

1

Inginerie concurentă /

 

AI

S

 

 

14

14

33

C

4

 

 

 

 

 

 

 

Siguranța sistemelor avansate de producție

 

 

 

 

Total ore opționale

pe semestru

 

 

 

0

0

14

14

33

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

 

 

 

 

Discipline facultative

 

Cod

 

disc.

Tip activitate

Tip

 

 

 

disc

Semestrul 1

Semestrul 2

 

Ore /

Săptămână

Ore/

Sem

Alte

mențiuni

Ore /

Săptămână

Ore/

Sem

Alte

mențiuni

ST

SF

L

P

I

FV

Nr. credit

ST

SF

L

P

I

FV

Nr. credit

1

Dezvoltarea competentelor antreprenoriale

ADAF015

AI

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

44

C

4

 

 

 


 

 

Anul universitar: 2017/2018

Anul de studiu: 2 – masterat MSC - IFR

 

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Condiţionări

(cod)

Semestrul: 3

Semestrul: 4

Nr. ore/sem.

FV

Cr.

Nr. ore/sem.

FV

Cr.

ST

SF

L

P

ST

SF

L

P

 

1

Controlul statistic al calităţii

MANG066

MANG118

6

8

-

14

E

8

-

-

-

-

-

-

2

Certificarea conformităţii

MANG139

MANG026

6

8

-

14

E

7

-

-

-

-

-

-

3

Managementul proiectelor tehnice

MANG050

MANG091

6

8

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

4

Materiale avansate pentru calitatea produselor

MANG024

MANG026

 

6

8

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

5

Managementul sistemelor informatice

MANG140

 

 

-

14

-

E

5

-

-

-

-

-

-

6

Cercetare, ştiinţifică pentru disertaţie

MANG201

 

-

-

-

-

-

-

56

56

-

-

C

18

7

Practică de specialitate

MANG275

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

C

8

8

Elaborarea disertaţiei

MANG276

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

C

4

Total ore pe semestru, total probe pe semestru şi total credite pe semestru

36

20

14

28

5

30

56

56

 

84

1

30

 

98

196

Legenda: ST – seminar în sistem tutorial, SF – seminar faţă în faţă, L- activităţi de laborator, P-proiect, lucrări practice,

FV-forma de verificare, Cr.-numar credite

 

 

 

 

 
Joomla templates provided by Web Hosting Art