Programul de studii universitare de masterat MANAGEMENTUL SISTEMELOR CALITĂŢII, forma de învăţământ LA DISTANŢĂ, este acreditat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior în baza adresei ARACIS nr.6823-24.06.2010

Acreditare


Programul de studii universitare de masterat MANAGEMENTUL SISTEMELOR CALITĂŢII, forma de învăţământ CU FRECVENȚĂ REDUSĂ, este acreditat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior în baza adresei ARACIS nr.7992-28.07.2011

acreditare ifr

Ultima modificare: Monday, 9 July 2012, 04:27 PM