UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” din TÂRGU-MUREŞ

Procedura: Cod: PP-7.3.01

Facultatea de Inginerie

Managementul sistemelor calității- IFR

Departamentul de Inginerie Industrială și Management

Ciclul universitar 2017-2019

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU PROGRAMUL DE STUDIU DE MASTERAT
MSC – FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT IFR

Anul de studiu: 1 – masterat MSC - IFR


Anul de studiu: 2 – masterat MSC - IFR

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Condiţionări

(cod)

Semestrul: 3

Semestrul: 4

Nr. ore/sem.

FV

Cr.

Nr. ore/sem.

FV

Cr.

ST

SF

L

P

ST

SF

L

P

1

Controlul statistic in sistemele de productie

IEDM008

MANG11814

14

E

4

-

-

-

-

-

-

2

Certificarea produselor si sistemelor industriale

ININ014

MANG026

6

8

-

14

E

4

-

-

-

-

-

-

3

Managementul responsabilitatii sociale

MANG348

MANG348

6

8

--

C

4

-

-

-

-

-

-

4

Tehnici de analiza si evaluare a sistemelor de productie

ININ015

MANG026

6

8

-

14

E

4

-

-

-

-

-

-

5

Organizarea ergonomica a muncii

ININ0110

-

28

-

E

4

-

-

-

-

-

-

Practica profesionala

IEDM009

10 ore /sapt

C

10

6

Cercetare, ştiinţifică pentru disertaţie

IEDM010

-

-

-

-

-

-


-

16/sapt

C

10

7

Practică pentru elaborarea lucrarii de dizertatie

IEDM011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/sapt

C

10

8

Elaborarea disertaţiei

DIEDM01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

C

10

Total ore pe semestru, total probe pe semestru şi total credite pe semestru

18

24

42

42


30

28


30

136

54

Legenda: ST – seminar în sistem tutorial, SF – seminar faţă în faţă, L- activităţi de laborator, P-proiect, lucrări practice,

FV-forma de verificare, Cr.-numar crediteUltima modificare: Monday, 8 October 2018, 02:31 PM